1.       Изисквания за управление на автомобил под наем:

 • Клиентът трябва да притежава редовни документи – лична карта, валидно свидетелство за управление на МПС минимум две години
 • В рамките на наемния период да не е лишен временно или постоянно от право на управление на МПС
 • Само упълномощени чрез договора за наем лица могат да управляват наетия автомобил

2.       Резервация и наемане на автомобил:

 • Резервирането на автомобил става на т. 087 90 90 900, Skype: rentcars.bg  или чрез „Формуляр за резервация“
 • Предаването и приемането на автомобила и подписване на договора става в нашият офис или  на удобно за Вас място в рамките на гр. София и летище София като  доставката е безплатна в работно време при наем на автомобил над 5 дни. При по-малък наемен период се заплаща еднократна такса от 10 euro
 • Автомобилът може да бъде доставен или върнат  във всяка точка на България при предварителна заявка и заплащане на еднократна такса
 • При подписването на договора се прави оглед на автомобила и се описват (при наличие) забележки или липси на автомобила в приемо-предавателният протокол. При връщане на автомобила от клиента представител на фирмата прави оглед на автомобила и при установяване на повреди и/или липси по вина на наемателя , които не се покриват от наличната застраховка, се удържат от депозита

3.      За цената:

В цената се включва:

 • Наем на автомобила за 24 часа от момента на наемане
 • Застраховка „Гражданска отговорност”
 • Винетен стикер за територията на Р.България
 • Задължително оборудване, изисквано от органите на КАТ
 • Карта на Р. България
 • Безплатна доставка на автомобила в рамките на гр. София и летище София в работно време при наем на автомобил над 5 дни

При закъснение за връщане на наетия автомобил от 2 до 6 часа се заплаща 50 % от наемната цена, а при повече от 6 часа – 100%

„Уикенд“ тарифата е от 18.00 ч. петък до 10.00 ч. понеделник

В цената не се включва:

 • гориво /при връщане с по-малко гориво от записаното в договора при предаване, липсващото се заплаща/
 • GPS
 • Вериги за сняг
 • Допълнителни багажници и др. допълнително оборудване

4.       Наемателят няма право:

 • да управлява автомобила след употреба на алкохол, наркотични и/или други упойващи вещества;
 • да предоставя за управление на наетото МПС на други лица, неупоменати в договора за наем
 • да използва наетото от него МПС по начин, по който могат да бъдат нанесени вреди на автомобила или на пътниците, а именно: да не бъде претоварвано, да не се използва при екстремни условия, за превоз на опасни или забранени товари, да не се използва като учебен или таксиметров автомобил, както и за теглене на ремарке или други МПС и други, неупоменати обстоятелства, за които наетото МПС не е предназначено.
 • да излиза с наетото МПС извън територията на Р.България без писменото съгласие от Наемодателя.

Втези случаи наемателят поема пълната отговорност за наесени щети и пропуснати ползи

5.       Депозит

 • Това е сума, оставена в залог и гаранция от Немателят на Наемодателя
 • След изтичане срока на договора депозита се връща в пълният размер при отсъствие на причинени щети на автомобила виновно от Немателят или връщане с по-малко гориво
 • За всеки автомобил депозита е различен, описан подробно в раздел “ Цени“
 • Депозита се връща във валутата , в която е оставен

6.       Заплащане на услугата

 • Цените са в EUR
 • Пълната наемна цена за целият период и депозитът се заплащат при сключване на договора. Плащането се извършва в BGN, EUR или USD. При плащане в EUR и USD сумата  се обръща в  равностойността в лева по курса на БНБ