За пътя

­  В Република България са валидни следните ограничения на скоростта:

  • ­Населени места – 50км/ч.
  • ­Извъннаселени места – 90км/ч.
  • ­Магистрали -130 км/ч.

За глобите

Най-често глоби се налагат за следните нарушения:

  • ­ превишена скорост
  • шофиране без предпазни колани
  • шофиране след употреба на алкохол  или други забранени  вещества
  • управление на автомобил без необходимите документи (свидетелство за управление, талон на автомобила, талон за технически преглед), гражданска отговорност, винетка
    ­
  • шофиране без включени къси светлини

За пътищата

Голяма част от пътищата на България са в добро състояние, което отговаря на Европейските изисквания, но не са малко и тези, които са осеяни с дупки и представляват опасност както за автомобила под наем, така и за хората. Когато пътувате с коли под наем по републиканската пътна мрежа бъдете внимателни, защото на много места липсват указателни табели.

Паркиране

Внимавайте, когато паркирате своята кола под наем – правете го само на определените за това места, защото в противен случай, това ще ви струва пари и главоболия. Може да паркирате наетата кола в София до 2 часа на т.нар. „Синя“ или „Зелена“ зона. Таксата за 1 час престой съответно е 1.00 лв за Зелена зона и 2.00 лв за Синя зона за град София. Някои паркинги имат индивидуална тарифа за престой. Различните населени места имат индивидуални тарифи за паркиране.

Бензиностанции

По-големите бензиностанции в България са ЕКО БЪЛГАРИЯ, Shell, Petrol, LUK Oil, Ромпетрол България и OMV .

Спешен национален телефон - 112